Tisbağa çanaği

Müharibənin acımasız həqiqətləri üzə çıxdığı zaman, məktəb uşaqlarının sadə xəyalları külə çevrildi. ·Günəş artıq batmağa hazırlaşırdı. Qüruba endikcə, üfüq xətti sakit – sakit qızarırdı. Ətrafda işdən çıxıb evinə tələsən adamların, axşam gəzintisinə çıxan şəhər sakinlərinin səsləri qəribə ahəngli musiqi yaradırdı. Kimi öz qayğıları ilə məşğul olmağa gedirdi, kimisi də qayğısızlıqdan gəzişirdi. Əhməd kişi də başını […]