Qarabağ oteli

Qarabağın təbii gözəlliyi ərazinin qısa zamanda turizmin ən qaynar nötəqsinə və keçmiş dostların görüşəcəyi yerə çevriləcəyini ifadə edir. ·Avropanın təcrübəsindən keçmiş bütün qırğınlar, Yüzillik müharibə, Birinci və Ikinci Dünya müharibələri kimi uzunsürən müharibələrə baxmayaraq, Qərbi Avropa keçmiş düşmənliklərin öhdəsindən gəlib. Son 50 ildə regionda müharibə olmayıb, əksinə onlar ümumi bayraq və tək valyuta qəbul edib […]